Norsk rikdomsfond underpresterer for første gang på fem år

Norsk rikdomsfond underpresterer for første gang på fem år

Norges rikdomsfond på $1,6 billioner klarte ikke å møte sin benchmark for første gang på fem år, til tross for at aksjemarkedene har hentet seg inn igjen. Dette skyldes tap i uregistrert eiendom. Fondet returnerte til overskudd i fjor, med en gevinst på 16,1%, tilsvarende omtrent $213 milliarder. Det falt imidlertid under sin benchmark med 18 basispunkter, en første slik miss siden 2018.

Fondet, kjent som Norges Bank Investment Management, ble opprettet på 1990-tallet for å forvalte Norges olje- og gassinntekter i utlandet. Som verdens største eneeier av aksjer, er fondets avkastning sterkt avhengig av markedsbevegelser. Fondet investerer i henhold til en fastsatt strategi, men denne gangen klarte det ikke å oppnå det forventede resultatet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Norges rikdomsfond?
Norges rikdomsfond, også kjent som Norges Bank Investment Management, er et fond opprettet for å forvalte Norges olje- og gassinntekter i utlandet. Det er verdens største eneeier av aksjer.

Hva betyr det at fondet underpresterer?
Når et fond underpresterer, betyr det at det ikke klarer å møte sin benchmark, eller forventet avkastning. I dette tilfellet klarte ikke Norges rikdomsfond å møte sin benchmark for første gang på fem år.

Hva er en benchmark?
En benchmark er en standard eller et mål som brukes for å sammenligne og måle et fonds ytelse. Hvis et fond underpresterer sin benchmark, betyr det at det ikke har oppnådd den forventede avkastningen.

Hva er basispunkter?
Basispunkter er en enhet for måling som ofte brukes i finans for å beskrive forskjellen i renter og andre prosentandeler. Et basispunkt tilsvarer 0,01%.

Forklaring av begreper

Benchmark: En standard eller et mål som brukes for å sammenligne og måle et fonds ytelse.

Basispunkter: En enhet for måling som ofte brukes i finans for å beskrive forskjellen i renter og andre prosentandeler. Et basispunkt tilsvarer 0,01%.

Underprestasjon: Når et fond ikke klarer å møte sin benchmark, eller forventet avkastning.

Uregistrert eiendom: Eiendom som ikke er registrert på en offentlig børs. Dette kan inkludere private eiendommer og eiendommer som er eid av private selskaper.

Eivind Kvamme