Ytelsen til Norges Bank Investment Management: En Frisk Perspektiv

Ytelsen til Norges Bank Investment Management: En Frisk Perspektiv

Norges Bank Investment Management (NBIM) er ansvarlig for å forvalte den norske statens pensjonsfond globalt, ofte referert til som det norske oljefondet. Fondet har som mål å sikre ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra Norges olje- og gassressurser. Fondet er utelukkende investert utenfor Norge for å beskytte fastlandets økonomi4.

I 2022 oppnådde Norges Bank en samlet avkastning før forvaltningskostnader som var 0,87 prosentpoeng høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks3. Dette er et resultat av en rekke investeringsstrategier som Norges Bank bruker i sin forvaltning av fondet. De er gruppert i tre hovedkategorier: markedsrisiko, fondsallokering og sikkerhetsvalg23.

Norges Bank forvalter fondet nær referanseindeksen, men alle investeringsprosesser har aktive komponenter. Dette setter Norges Bank i en bedre posisjon for å generere høyest mulig avkastning og være en ansvarlig investor3.

I perioden mellom 1998 og 2022 var den årlige avkastningen på fondet 5,7%3. Den netto årlige reelle avkastningen på fondet er 3,72 prosent1. I første halvår av 2023 var fondets relative avkastning 0,23 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen1.

Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Hva er Norges Bank Investment Management (NBIM)?

NBIM er ansvarlig for å forvalte den norske statens pensjonsfond globalt, ofte referert til som det norske oljefondet. Fondet har som mål å sikre ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra Norges olje- og gassressurser4.

Hva er fondets årlige avkastning?I perioden mellom 1998 og 2022 var den årlige avkastningen på fondet 5,7%3. Den netto årlige reelle avkastningen på fondet er 3,72 prosent1.

Hva er referanseindeksen?Referanseindeksen er en standard som fondets ytelse sammenlignes med. Den brukes til å måle og rapportere fondets avkastning og for å se om forvaltningen har lagt til verdi i forhold til indeksen12.

Forklaring av Brukte Begreper

Referanseindeks: En standard som fondets ytelse sammenlignes med. Den brukes til å måle og rapportere fondets avkastning og for å se om forvaltningen har lagt til verdi i forhold til indeksen12.

Markedsrisiko: Risikoen for tap som skyldes endringer i markedspriser, som renter, valutakurser og aksjekurser2.

Fondsallokering: Fordelingen av fondets midler mellom ulike typer investeringer, som aksjer, obligasjoner og eiendom2.

Sikkerhetsvalg: Prosessen med å velge individuelle verdipapirer innenfor en investeringskategori2.

Aktiv forvaltning: En investeringsstrategi der forvalteren tar kjøp og salgsbeslutninger i et forsøk på å slå en spesifikk referanseindeks3.

Ida Løken